Valtuuston esityslistat

Tampereen ortodoksinen seurakunta
Suvantokatu 10 A
33100 Tampere
                                                             5.1.2016

                                                             KOKOUSKUTSU

SEURAKUNNANVALTUUSTON JÄSENILLE

Tampereen ortodoksisen seurakunnanvaltuuston kokous pidetään tiistaina 26.1.2016 klo 18.00 Nikolainsalissa (Suvantokatu 10 A, Tampere).

Käsiteltävänä ovat seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, tai vara-puheenjohtajien valinta
 4. Sihteerin valinta
 5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 6. Asialistan hyväksyminen
 7. Valtuuston valinnat toimikaudeksi 2016-2019
  7.1. Tilintarkastajat
  7.2. Luottamushenkilöiden edustaja hiippakuntaneuvostoon
  7.3. Seurakunnanneuvoston jäsenet
  7.4. Vaalilautakunnan jäsenet
  7.5. Kiinteistölautakunnan jäsenet
  7.6. Pyhäkköjen isännöitsijät
  7.7. Porin kirkon pyhäkköneuvosto
  7.8. Nuorisotyötoimikunnan jäsenet
  7.9. Diakoniatoimikunnan jäsenet
  7.10. PTS-toimikunnan jäsenet
  7.11. Ortodoksiviestin toimitusneuvoston jäsen
  7.12. Nikolaintalon hallituksen jäsenet
  7.13. Nikolaintalon yhtiökokousedustajat
  7.14. Kalliosalmen isännöitsijä
  7.15. Kalliosalmen hoitokunnan jäsenet
  7.16. Kirkolliskokouksen maallikkojäsenten ehdokas tai
           ehdokkaat
  7.17. Kirkolliskokouksen maallikkojäsenten vaalien valitsija-
           miehet
 8. Luottamushenkilöiden koulutuspäivä
 9. Muut asiat
 10. Ilmoitusasiat
 11. Kokouksen päättäminen

 

Aleksej Sjöberg
Kirkkoherra

Kokousesteestä on ilmoitettava osoitteeseen aleksej.sjoberg@ort.fi