Diakonia

Diakonia - tehtävä jokaiselle kristitylle

Lähimmäisten palveleminen on Kirkon keskeisintä perustoimintaa. Diakonia ei kuitenkaan kuulu vain papistolle tai siihen sitoutuneille vapaaehtoisille. Elävä kirkko kokonaisuudessaan on lähimmäisiä palveleva yhteisö ja sen jokainen jäsen on kutsuttu osallistumaan diakoniatyöhön omien mahdollisuuksiensa mukaan. Hyvä alku diakoniatyölle on vaikkapa naapurin tervehtiminen ja toisten huomioonottaminen.

Seurakuntamme on tehnyt vuosittain diakoniatyön järjestämän retken Uuteen Valamoon 10.-11.9. Pyhien Sergein ja Herman Valamolaisten juhlana, jonne ovat kaikki tervetulleita virkistymään ja levähtämään.

Seniorityö

Jyväskylässä diakoniatyömme painopiste on ollut ikääntyneiden seurakuntalaisten palvelemisessa. Organisoitu diakoniatyö pyrkii tavoittamaan mahdollisimman monen yksinäisen tai avuntarpeessa olevan vanhuksen. Toimintaa on sekä henkilöille, jotka vielä pääsevät itse liikkeelle että heille, jotka ovat sidottuja kotiin tai laitokseen.

- rukouspalvelukset palvelukeskuksissa ja päiväkeskuksissa

- vanhusten teemapäivät

- leirit Valamon luostariin ja Pyhäkankaan leirikeskukseen

- pyhiinvaellukset ja retket, mm. Kultaisen iän leirille syys-lokakuun vaihteessa

- kuoro- ja teatteriesitykset laitoksissa

- kotikäynnit

On syytä korostaa, että seurakunta ei saa automaattisesti tietoa eri palvelutaloissa olevista vanhuksista. Sen tähden olisi tärkeää, että ilmoittaisit esimerkiksi isä Timolle, jos omaisesi on palvelutalossa tai päiväkeskuksessa tms.

Lähimmäispalvelu

Lähimmäispalvelu tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden säilyttää seurakuntayhteys ikääntymisestä huolimatta. Samalla se edistää vanhenevan väestön ja liikuntarajoitteisten kotona asumista sekä parantaa päivittäistä elämänlaatua kunkin ystävän toiveiden ja vapaaehtoisen kapasiteetin mukaisesti ortodoksisessa hengessä.

- kotikäynnit

- asiointi

- kirkkokuljetukset

- avustaminen seurakunnan tilaisuuksissa

- surutyöryhmät

Jos sinua kiinnostaa tulla mukaan diakoniatyöhön, laita viestiä isä Timolle!

Pakolaistoimikunta

Vuoden 2015 aikana seurakunnassa aloittaa diakoniatyötoimikunnasta erillinen erityisesti pakolaisiin keskittyvä toimikunta.

Avustustoiminta

Tuemme vähävaraisia lähimmäisiämme avustuksin ja osallistumalla Jyväskylässä ekumeeniseen Jokapäiväinen leipä –projektiin. Ulkomainen apumme kanavoidaan kirkkokunnan Filantropia-järjestön kautta.

Diakoniatyön tukeminen

Myymme diakoniatyölle lahjoitettuja tavaroita, kirjoja ja vaatteita esimerkiksi Lasaruksen lauantain myyjäisissä sekä seurakunnan joulutapahtuman yhteydessä. Vuoden 2015 syksyllä pakolaistoimikunta kerää vaatteita pakolaisille, jotka voi toimittaa virastolle. Emme ota vastaan lähimmäispalvelun asiakkailta lahjoituksia, jotta väärinkäsityksiä ei syntyisi. Diakoniatoimikunta on myös julkaissut osanottoadresseja diakoniatyön hyväksi, joita myydään mm. virastossa. Myös paastokeräyksiin osallistuminen tukee diakoniatyötä.

Diakoniatyön tekeminen

Diakoniatyön tekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Kuten sanottua, ortodoksisen kirkon diakoniatyö on meidän kaikkien ortodoksien asia. Myös monenlaista ja kaiken kokoista tekemistä on tarjolla, kaikille varmasti löytyy jotakin sopivaa tekemistä! Ilmoita siis, jos kiinnostaa tulla mukaan. Yhdessä tekeminen on usein hauskempaa, ja lisäksi ortodokseilla on usein pilke silmäkulmassa, liekö sitten karjalaisena perintönä vai Pääsiäisestä saamastamme ilosta ja toivosta.

Lisätietoja

Me diakoniatoimikuntalaiset ja vapaaehtoiset kerromme mielellämme diakoniatyöstä lisää. Pidämme joskus esitelmiä diakoniatoimikunnan järjestämillä kirkkokahveilla. Diakoniatoimikuntalaisia voi jututtaa silloin tai vaikkapa Jyväskylän kirkossa jumalanpalveluksien yhteydessä.

Yhteystiedot

Jos tarvitset apua, olet avuntarvitsijan omainen tai olet kiinnostunut osallistumaan vapaaehtoistyöhömme, ota yhteyttä kirkkoherra Timo Mäkirintaan (yhteistiedot sivulla https://www.ort.fi/jyvaeskylae/jyvaeskylaen-seurakunnan-henkiloestoe). 

Tulostettava sivu