Katsaus uuteen vuoteen

Suomi juhlii ensi vuonna satavuotista itsenäisyyttä teemalla ”Yhdessä”. Juhlan kunniaksi Suomen ortodoksinen kanttorikuoro (SOK) esiintyy kolmesti yhdessä Suomen kanttorikuoron (evankelis-luterilaisen kirkon kanttorikuoro, Chorus Cantorum Finlandiae, CCF) kanssa. Yhteiskonsertit järjestetään 9.10. Joensuussa (paikka avoin), 10.10. Alavan kirkossa Kuopiossa ja 13.11. Uspenskin katedraalissa Helsingissä. Ortodoksista kanttorikuoroa johtaa Rita Varonen, Suomen kanttorikuoroa Kari Turunen.

Itsenäisyyden juhlavuoden osaksi nivoutuu myös kirkon keskeisimpien järjestöjen (PSHV ry, ONL ry ja Filantropia ry) ja Valamon opiston yhteinen teema Juuret ja monikulttuurisuus. Jokainen toimija lähestyy teemaa omista lähtökohdistaan, mutta suunnitteilla on myös uudenlaista yhteistyötä ja -näkyvyyttä. Tavoitteena on tiivistää järjestöjen välistä yhteistyötä pysyvästi kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelmaan kirjattujen linjausten mukaisesti.

Vuosi 2017 on myös reformaation merkkivuosi, jolloin tulee kuluneeksi 500 vuotta siitä, kun Martti Luther julkaisi teesinsä. Suomessa tämän globaalin juhlavuoden vietto saa itsenäisyyden juhlavuoden vuoksi myös kansallista ulottuvuutta. Reformaation merkkivuoden ekumeeninen ulottuvuus näkyy esimerkiksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Turussa 19.–21.5. järjestämillä ekumeenisilla kirkkopäivillä. Suomen ortodoksinen kirkko on mukana kirkkopäivien ohjelmassa sekä paikallisen seurakunnan että järjestöjen ja luostarien voimin.

Uusia tuulia seurakuntakentällä

Uuden vuoden ensimmäinen konkreettinen uudistus Suomen ortodoksisessa kirkossa on Mikkelin ja Varkauden seurakuntien yhdistyminen uudeksi Saimaan seurakunnaksi 1.1.2017 alkaen. Seurakunnassa on uudistuksen jälkeen noin 2000 jäsentä. Kirkkoherrana Saimaan seurakunnassa toimii Varkauden kirkkoherrana toiminut pastori Bogdan Grosu. Kanttorina seurakunnassa toimii Maria Bondarenko. Toisen papin toimi tulee auki myöhemmässä vaiheessa. 

Tämän uudistuksen jälkeen Suomen ortodoksisessa kirkossa on 21 seurakuntaa. Lisäksi valmisteilla on jo yksi uusi seurakuntaliitos: Rautalammin seurakunnassa vuosi 2017 jää viimeiseksi toimintavuodeksi itsenäisenä seurakuntana. 

Seurakuntakartta tulee varmasti elämään vielä jatkossakin. Vuoden 2016 kirkolliskokous päätti, että vuoden 2017 kirkolliskokoukseen mennessä on kaikissa hiippakunnissa seurakuntatasolla selvitettävä väestön ja talouden kehitysennusteet sekä tehtävä yksilöity raportti niistä seikoista, jotka tekevät nykyhallinnosta raskaan. Sen pohjalta rakenteita tullaan jatkossa tarkastelemaan myös siitä näkökulmasta, miten hallintoa voidaan keventää.

Iisalmen seurakunnassa vuosi alkaa uusilla henkilöstöjärjestelyillä. Seurakunnan kirkkoherran tehtäviä viime aikoina hoitanut piispa Arseni jää vuoden alussa puolen vuoden mittaiselle opintovapaalle, jonka aikana hän keskittyy väitöskirjatyöhön. Kirkkoherran hallinnollisia tehtäviä seurakunnassa hoitaa sillä aikaa rovasti Iivo Suvanto.

Hämeenlinnan seurakunnassa aloitetaan kevätkaudella seurakunnan pääpyhäkön purkaminen. Vuonna 1962 rakennettu Aleksanteri Nevskille ja Johannes Krysostomokselle pyhitetty kirkko on ollut jo pitkään peruskorjauksen tarpeessa. Monien eri selvitysten jälkeen seurakunnassa tultiin lopulta siihen tulokseen, että kalliiseen peruskorjaukseen ei ryhdytä, vaan seurakunnalle rakennetaan uusi pyhäkkö, jonka yhteyteen sijoitetaan myös seurakuntasali. Kirkollishallitus antoi 27.11.2016 seurakunnalle luvan jatkaa hankkeen suunnittelua ja toteutusta tietyin reunaehdoin. Hanke näkyy katukuvassa ensin Erottajakatu kahdessa sijaitsevan kirkon purkamisena.

Tapahtumia ja päivämääriä

Tammikuussa (11.1.) arkkipiispa Leo vihkii käyttöön Joensuussa sijaitsevan Ortodoksisen seminaarin syksyllä 2016 peruskorjatut tilat. Tiloja vihmottaessa julkistetaan myös seminaarin salien uudet nimet: ennen numerolyhenteillä tunnetut tilat on nyt nimetty seminaarin historiaan liittyvien henkilöiden mukaan. Jatkossa nämä tilat saattavat tulla tutuiksi entistä useammille, sillä tulevaisuudessa saleja vuokrataan mahdollisuuksien mukaan myös seminaarin ulkopuolisille käyttäjille. 

Suuren paaston valmistusviikot alkavat tulevana vuonna tammikuun viimeisenä viikonloppuna. Sovintosunnuntaita vietetään 26.2. ja pääsiäistä 16. huhtikuuta. Tiedot kevätkauden radio- ja televisiopalveluksista sekä suomen- ja ruotsinkielisistä radiohartauksista on päivitetty kirkon sivuille. Pääsiäisyön jumalanpalvelus televisioidaan vuonna 2017 Vaasasta.

Kirkollishallitus kokoontuu ensimmäiseen istuntoonsa helmikuussa. Ensimmäisessä kokouksessa päätetään mm. vuoden 2016 kirkolliskokouksen päätösten toimeenpanosta.

Yksi kevättalven tapauksista on Savonlinnan Pikkukirkon siirtyminen Savonlinnan evankelis-luterilaiselta seurakunnalta Savonlinnan Pikkukirkko -nimisen ortodoksisen kulttuuriyhdistyksen omistukseen. Kirkko valmistui ortodoksiseksi kirkoksi vuonna 1846 ja se on pyhitetty pyhän Sakariaan ja pyhän Elisabetin muistolle. Savonlinnan luterilainen seurakunta osti kirkon vuonna 1938 ja käytti sitä pääkirkkonaan koko 1940-luvun. Viime vuosina sitä on käytetty seurakunnan viikoittaiseen pienimuotoiseen toimintaan ja se on ollut myös suosittu vihki- ja kastekirkko. Kaupungin pääkadulla sijaitsevassa kauniissa kirkossa on järjestetty kesäisin varsin suosittuja iltakonsertteja. Tilaan mahtuu noin 100 henkeä.

Ortodoksisen teologian opinnoista kiinnostuneiden nuorten ja alanvaihtoa suunnittelevien kannattaa muistaa, että kevään yhteishaku käynnistyy 15. maaliskuuta ja päättyy jo 5. huhtikuuta. Lisätietoa hakemisesta ja opiskelusta Itä-Suomen yliopistossa ja Ortodoksisella seminaarilla löytyy teologiaaopiskelemaan.fi -sivustolta.

Vuoden 2017 ainoa suurtapahtuma on ISOCM ry:n (The International Society For Orthodox Church Music) Joensuussa 6.–11. kesäkuuta järjestämä kansainvälinen kirkkomusiikkikonferenssi. Joka toinen vuosi järjestettävä konferenssi kokoaa jälleen yhteen kymmeniä ortodoksisen kirkkomusiikin asiantuntijoita: kanttoreita, laulajia, tutkijoita ja säveltäjiä. Nyt järjestettävä konferenssi on järjestyksessä seitsemäs ja sen teemana on yksinkertaisesti Liturgia ja musiikki. Konferenssin monikulttuuriset jumalanpalvelukset, luennot ja työpajat ovat kaikille avoimia.

Monissa seurakunnissa saadaan viettää ensi vuonna tavallista juhlavampia praasniekkoja. Helsingin seurakunnan Pyhän Kolminaisuuden kirkko täyttää 190 vuotta, Haminan seurakunnan pääpyhäkkö, Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko 180 vuotta ja Joensuun seurakunnan pääpyhäkkö, Pyhän Nikolaoksen kirkko 130 vuotta. Lisäksi monissa jälleenrakennuskaudella rakennetuissa pyhäköissä vietetään 55- tai 60-vuotisjuhlaa. Valamon Kristuksen kirkastumisen luostarin pääpyhäkkö täyttää sekin jo 40 vuotta.

Kesäkauden praasniekat päivitetään kirkon sivuille viimeistään toukokuun alussa.

Uusi kirkkovuosi alkaa syyskuun alussa. Pian sen jälkeen alkaa vuoden 2017 kirkolliskokouksen valmistelu. Kirkolliskokousedustajat kokoontuvat 8.–9. syyskuuta Joensuuhun perinteiseksi muodostuneeseen johdantoseminaariin. 

Vuoden 2017 kirkolliskokous järjestetään 27.–29. marraskuuta ja sen käsittelyyn tulee mm. selvitys arkkipiispan istuimen mahdollisen Helsinkiin siirtämisen vaikutuksista. Koska metropoliitta Ambrosius on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle vuoden 2017 loppuun mennessä, kirkolliskokouksessa suoritetaan piispan vaali tai tehdään päätös Helsingin hiippakunnan piispan tehtävien hoitamisesta väliaikaisjärjestelyin.

30.12.2016

Версия для печати